avatar

O firmie

Systemy zarządzania


IATF 16949:2016 System zarządzania jakością w motoryzacji

Norma IATF 16949 została opracowana w celu ujednolicenia systemów oceny i certyfikacji dla branży motoryzacyjnej. Norma ta charakteryzuje się silną orientacją na klientów oraz uwzględnia ich specyficzne wymagania. IATF skupia się na zapobieganiu błędom jak również redukcji zmienności oraz strat w łańcuchu dostaw.
Pierwsza certyfikacja na zgodność z ISO/TS 16949:2009 miała miejsce w 2014 roku. Od 2018 roku jesteśmy certyfikowani na zgodność z IATF


 
 

ISO 27001:2017 Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

System ISO 27001 określa wymagania, których spełnienie zapewnia wysoki poziom ochrony informacji. Danymi podlegającymi ochronie są wszelkiego rodzaju dokumenty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, wiedza, którą dysponują pracownicy, dane osobowe oraz aktywa takie jak komputery i sieci.
Dzięki temu systemowi minimalizujemy ryzyko utraty poufności, integralności i dostępności danych.

 


ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego

Pierwsza certyfikacja na zgodność z ISO 14001:2005 miała miejsce w 2015 roku.
W 2018 roku został wydany przez organizację TÜV NORD certyfikat na zgodność z ISO 14001:2015.

System Zarządzania Środowiskowego stanowi potwierdzenie ciągłego doskonalenia i poprawy środowiskowych efektów działalności oraz przygotowanie do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla środowiska.BS OHSAS 18001:2007- System Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem Zawodowym

Pierwsza certyfikacja na zgodność z BS OHSAS 18001:2007 miała miejsce w 2015 roku. Certyfikat został wydany przez jednostkę TÜV NORD.
Systemy Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem Zawodowym  pomaga w identyfikacji zagrożeń oraz w poprawie stanu BHP poprzez ciągłe wdrażanie działań zapobiegawczych, zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia lub nasilenia zagrożeń w miejscu pracy. Wykrywaniu ewentualnych przyczyn wypadków i ich eliminowaniu oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.